Väder

Jag fick ett fiktivt uppdrag att skapa men broschyr om vädret i Göteborg. Jag valde att vika broschyren så att den rymdes i ficka och innehöll tre olika diagram samt två illustrationer. Illustrationerna var två olika personer i olika väder.