Väder

En ut av våra skoluppgifter var att skapa en broschyr till vädret i Göteborg. Vi fick själva välja hur den skulle vikas, vilka typer av diagram och fakta som skulle vara med så länge det handlade om vädret i Göteborg. Jag valde att ha med tre olika diagram samt två illustrationer. Illustrationerna var två olika personer i olika väder.