Art clinic, Informations broschyr

Art clinic ville uppdatera hela sin informations broschyr till en ny design och ny text. Jag tog därför fram denna efter deras grafiska profil.

Jag sparade ut broschyr i PDF/X-4 och använde oss utav ICC-profilen fogra 39.