Sociala medier

Art clinic

Art clinic har en regelbunden beställning på 12 stycken inlägg till Facebook samt Instagram varje månad. Där har jag tagit fram både rörliga samt stilla inlägg som passar deras grafiska profil. Några rörliga inlägg hittar du under fliken ”rörligt”

Signium

Signium anlitade oss för att göra ett omtag av deras grafiska profil. Då det blev nöjda av vårt jobb så fick vi skapa deras linkedin-inlägg. Dessa är några av de linkedin-inlägg som jag har skapat utifrån deras bildmanér samt typsnitt.

Gottskär

Gottskärs grundskola ville få fler elever till deras skola och valde att ge oss i uppdrag att skapa sociala medie inlägg. Just dessa inlägg testades för att se statistik om vilken typ av inlägg som går bäst. Vid denna undersökning fick vi i resultat att en stillbild med ett tydligt budskap gav bäst resultat.