Sociala medier

Art clinic

Art clinic har en regelbunden beställning på 12 stycken inlägg till Facebook samt Instagram varje månad. Där har jag tagit fram både rörliga samt stilla inlägg som passar deras grafiska profil. Några rörliga inlägg hittar du under fliken ”rörligt”

Signium

Signium anlitade oss för att göra ett omtag av deras grafiska profil. Då det blev nöjda av vårt jobb anlitade de oss för att skapa deras linkedin-inlägg. Dessa är några av de linkedin-inlägg som jag har skapat utifrån deras nya grafiska profil.

Gottskär

Gottskärs grundskola gav oss i uppdrag att ta fram instagram-inlägg med syftet att få fler ungdomar att välja deras skola. Just dessa inlägg testades för att se statistik om vilken typ av inlägg som går bäst. Vid denna undersökning fick vi i resultat att en stillbild med ett tydligt budskap gav bäst resultat.