Onepager och whitepaper

Företaget Corptrade beställde en onepager av oss för att kunna skicka ut till sina kunder. Jag fick designa denna efter deras grafiska profil. Då vi nyligen skapat denna grafiska profil fick jag även illustrera egna ikoner som passade deras manér.