Hansson

Under min tid på reklambyrån Dragster ansvarade jag för att ta fram mått, design och spara ut etiketter till tryck för Hanssons fisk. Genom att mäta alla burkar och testa mig fram fick jag fram det mått som kunderna var nöjda med. Jag använde även deras grafiska profil för att få en snygg layout som speglar Hansons fisk. Under detta uppdrag fick jag ha en hel del kundkontakt via mail samt att jag träffade dem på deras kontor för att visa upp designen jag gjort.